Как да получите банковото си извлечение от финансовата си институция

Как да получите банковото си извлечение от финансовата си институция

Когато имате нужда от повече яснота за това колко пари печелите и колко харчите, трябва да погледнете месечното извлечение от банковата си сметка. Знанието как да получите банково извлечение е важно за всеки, който има банкова сметка. Може да го получавате по пощата, може би ежемесечно или на тримесечие, освен ако не се абонирате за електронни извлечения. Можете също така да прегледате и изтеглите текущите и дори по-старите си извлечения от онлайн акаунта си.

Други видове сметки също предоставят извлечения, като например инвестиционни сметки, кредитни карти, ипотеки и автомобилни кредити. Както и при банковите извлечения, обикновено е възможно да прегледате копия онлайн или да ги поискате по пощата.

Какво представлява банковото извлечение?

Банковото извлечение представлява запис на всички кредити и дебити по вашата банкова сметка за определен период от време. Извлечението може да показва номера на банковата ви сметка, както и списък на транзакциите, включително директни депозити, покупки с дебитна карта, тегления от банкомат и такси за овърдрафт за този период. Извлечението може да показва и началното и крайното салдо по сметката за даден период.

Много банки определят месечни периоди на извлеченията за своите банкови сметки и ги изпращат на клиентите си. Въпреки това сметките, по които не се регистрират чести трансакции, като например сметките със сертификат за депозит, могат да имат тримесечни извлечения.

От банките обикновено се изисква да съхраняват записите по депозитните сметки на клиентите (като например разплащателни и спестовни сметки) в продължение на най-малко пет години. Някои банки избират да съхраняват записите по-дълго, но не е задължително да можете да намерите всички свои минали извлечения чрез платформата за онлайн банкиране. Ако не можете да намерите търсеното извлечение чрез онлайн сметката си или ако сте закрили сметката си и нямате онлайн достъп, може да поискате хартиено или електронно копие (някои банки могат да начислят такса за документа).

Защо ми е необходимо банково извлечение?

Има няколко причини, поради които може да се нуждаете от банково извлечение или от извлечение от някоя от другите ви сметки. Ето някои от тях.

  • Преглед на разходите ви. Софтуерните програми за бюджетиране обикновено могат да се свържат с банковите сметки и да извадят транзакциите ви, за да ги прегледате. Въпреки това, ако не използвате компютърна програма, препоръчваме ви периодично да преглеждате банковите си извлечения, за да разберете по-добре кога и къде сте похарчили пари и да ги сравните с бюджета си.
  • Търсете признаци за измама или грешки. Трябва да преглеждате банковите си извлечения и за признаци на измама и несъответствия, като например покупки, които не сте извършили, или депозити на неверни суми.
  • Кандидатствайте за заем. Ако кандидатствате например личен или ипотечен заем, може да се наложи да предоставите копия от банковите си извлечения. Заемодателят ще ги прегледа заедно с други документи, за да определи дали отговаряте на условията за получаване на заем и какви лихви ще ви бъдат предложени.
  • Проверете баланса по сметката си. Можете да прегледате и други извлечения, например извлечение от кредит, за да видите текущото си салдо и лихвения процент. Прегледът на извлеченията по заема може да бъде полезен, ако обмисляте рефинансиране или консолидиране на дълг, или ако се подготвяте да започнете план за погасяване на дълг.
  • Наемане на жилище. Някои наемодатели и компании за управление на имоти могат да поискат копия от банково извлечение, за да потвърдят доходите ви. Възможно е също така да ви бъде поискано да предоставите фишове за заплата или данъчни формуляри.
няма гласове
, обновено на 16/03/2023
автор: Note.bg