Какво представляват потребителските кредити?

Съобщение за грешка

  • Deprecated function: Optional parameter $key declared before required parameter $is_multi is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $route declared before required parameter $is_multi is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
Какво представляват потребителските кредити?

Потребителският кредит е заем, отпуснат от финансова институция за закупуване на стоки или услуги. Това означава, че включва кредити, отпускани за обичайни битови покупки, като покупка на автомобил, мебели, пътуване или други допълнителни или непредвидени разходи.

Потребителският кредит е заем, отпуснат от финансова институция за закупуване на стоки или услуги. Това означава, че включва кредити, отпускани за обичайни битови покупки, като покупка на автомобил, мебели, пътуване или други допълнителни или непредвидени разходи.

За тези заеми може да се кандидатства в банките или директно в предприятията, където се закупуват въпросните стоки, като по този начин се улеснява достъпът до финансиране.

Потребителски кредит: видове и характеристики

Когато става дума за потребителски кредит, в тази категория се включват различни видове кредити в зависимост от придобитата стока или нейните характеристики, като например безплатен потребителски кредит, револвиращ потребителски кредит, потребителски кредит за преустройство и други.

Кредитни карти

При  кредитните карти кредитополучателят разполага с пари, които банката му дава назаем за каквото и да е, по всяко време, стига да не се надхвърлят определени лимити, които са определени в кредитния лимит  на картата.

Срокът на кредита е кратък, само до следващото извлечение на картата, където ще трябва да бъде платен. Някои карти обаче позволяват изплащане на дълга за няколко месеца, винаги в рамките на кредитните лимити на всяко лице.

 Револвиращ потребителски кредит

Револвиращият потребителски кредит е парична сума, която банката отпуска в зависимост от периодичния доход и която клиентът може да изтегли или не изцяло, като наличната квота отново нараства с извършването на плащане. Тя е почти същата като кредитна карта, но без пластика.

Основната му характеристика е  подновяването на отпуснатата  от банката сума, при условие че се върнат заетите квоти. Освен това, ако квотата е частично налична, се плаща само лихва върху сумата, преведена към свързаната сметка. 

 Този кредит ви позволява да имате допълнителни доходи в случай, че имате нужда от пари лесно и бързо. Трябва да правите месечно плащане, но можете да правите доброволни плащания през целия месец. 

 Безплатни инвестиции за потребителски кредити

Безплатният инвестиционен потребителски кредит, известен още като кредит за свободно предназначение или кредит за наличност. Той е предназначен да посрещне всяка нужда от финансиране, за да покрие специфични и конкретни кредитни изисквания.

Този кредит дава възможност да се финансира придобиването на всеки продукт или услуга, без да е необходимо предварително определяне на конкретното използване на сумата и с ниски изисквания, ако исканата сума не е много висока.

Потребителски кредит за преустройство

За разлика от предишните, премоделираният потребителски кредит има конкретна и предварително определена цел. Този вид кредит е насочен към задоволяване на нуждата от реформиране на жилището - за неговото разширяване или подобряване.

Кредит за превозно средство

Кредитът за превозно средство е потребителски кредит, предназначен специално за закупуване на автомобил.  Може да се използва за закупуване на нов автомобил, употребявани автомобили.

Обединяване на дълговете по потребителските кредити

Потребителският кредит за обединяване на задължения има за цел да обедини в един кредит всички кредитни задължения, поети от различни лица. Това обединяване позволява на банката да предложи преференциален лихвен процент, който е по-изгоден за длъжника, и да промени срока за уреждане на дълга, като може да договори по-удобен такъв.

Заложен потребителски кредит

Потребителският кредит със залог ви позволява да изтеглите потребителски кредит с известно обезпечение в случай на неизпълнение. Гаранциите могат да бъдат много разнообразни, като например салдата по спестовната сметка, салдата, включени в доброволния пенсионен фонд, или конкретен актив.

няма гласове
, обновено на 22/02/2023
автор: Note.bg