Автоматизация на склад и складова техника

Автоматизация на склад и складова техника

Да изградиш пълна автоматизация в складово помещение е изключително ефективен начин да увеличиш възвръщаемостта на инвестициите. Така се повишава точността и се намаляват трудовите изисквания.

Безспорен факт е, че автоматизацията при складовете е една от последните области, за които хората се сещат, че може да намали дългосрочните им разходи. Но също така е факт и това, че тя може да го направи и то успешно. Някои разбират под термина „автоматизация“ просто складовия софтуер, докато за други, това е внедряването на автоматизирани системи за съхранение и повдигане или пък вътрешноскладовия транспорт.  В действителност, пълната автоматизация на склада изисква автоматизиране на всички аспекти в операциите - от автоматичното заснемане на данните до софтуерните системи, съхранението и повдигането на стоките. Според доклада на Monteage Technologies за 2014 г., 90% от складовете в световен мащаб са или изцяло ръчни или са въвели ниско ниво на автоматизация.

Събрали сме изчерпателно ръководство, за да очертаем многото аспекти на автоматизацията, които всички собственици на складове трябва да знаят. Включихме и най-добрите практики за успешно прилагане на всеки аспект.

Какви са основите при автоматизацията на складовете?

В основата си, автоматизацията се върти около идентифицирането на повтарящи се задачи, които се изпълняват в процеса на производството. Тези задачи често отнемат много време или пък при тях често се допускат грешки. Всички, заети в тази област, знаят, че в един склад има безброй много повтарящи се задачи, при които лесно може да се допусне грешка. Най-често се допускат грешки при събирането и складирането, при обработката на документите, както и при дистрибуцията и при предаването на клиентите. Какво може да се подобри в един склад, чрез автоматизация?

Автоматизация при вдигане и вземане

В производството неминуемо се започва с процес на повдигане и вземане на палетите, стоките. Този процес се състои от повтарящи се еднакви операции, които отнемат време. Модулните стелажни системи, комбинирани със складова роботика, правят възможно автоматизирането на процеса. За съжаление, човешката намеса води до грешки и заради това автоматизаринето в този случай е за предпочитане.

Поставяне на етикетите с баркодове и сканирането им

Складовете зависят в голяма степен от документацията и организацията на продуктите в тях. За да може да се следят кои предмети се придвижват във и извън съоръжението, къде точно се съхраняват и изобщо за да се управлява инвентаризацията, е нужно всеки продукт да е с баркод. Ако това се прави ръчно, то отнема много време което, персоналът може да използва за нещо съвсем различно. Поради тази причина автоматизацията е навлязла и при поставянето на баркодове, сканирането им, поставяне на етикетите на стелажите, знаците за склад и др.

Етикетите с баркод, съчетани с правилния софтуер и технологията за сканиране, могат практически да елиминират грешките и драстично да ускорят процесите на документиране.

Автоматизирани превозни средства вътре в складовото пространство

Мотокарите и палетните крикове са сред традиционното оборудване, използвано за пренасяне на стоки в една складова база. Съществуват обаче самонасочващи се мотокари и колички за палети, известни с общото наименование „автоматизирани управляеми превозни средства“, които ускоряват и улесняват процеса в пъти. При този тип автоматизирана складова техника не се изисква никаква човешка намеса. Вместо това, мотокарите, електрокарите, повдигачите и другите мобилни средства следват цифрови пътеки в склада и зареждат, разтоварват палетите, кутиите или контейнерите. Автоматизираната складова техника може да се внедри изцяло, дори и във вече работещ и функциониращ склад. Естествено, може да се внедрява и на части, като се преминава към автоматизирано производство постепенно. Има вариант, в който автоматизираната техника може да бъде наета и собствениците на склада да видят на практика, дали ще е успешен ход закупуването ѝ.

Автоматизация на запасите

В доклад от 2014 г. се споменава, че 41% от складовите съоръжения все още разчитат на старите методи при инвентаризация, тоест записват всичко на хартия. Това води до грешки, свързани с въвеждането на продуктите и проблеми с наличния и с изчерпания стоков запас. Автоматизацията е лесна и рентабилна стратегия за минимизиране на разходите.

Автоматизация на по-дълбоко ниво

Не е достатъчно само да се автоматизира инвентаризацията или пък процесите на преместване и вдигане на стоката. Нужно е автоматизацията да стигне и до софтуера на склада. В същия доклад от 2014 г., се вадят данни, които показват, че около 32% от складовете не разполагат с реална информация за наличностите, което води до грешки.

Разчитането на ръчна обработка на данни, води не просто до грешки, но на практика има отрицателно въздействие и върху крайния резултат на компанията. Ако асортиментът се е изчерпал и клиентите се ядосат, че не могат да си получат бързо нещата, това ще рефлектира върху репутацията на марката. Обратният случай също не е добре - излишните запаси увеличават разходите за съхранение. Така се намалява производителността и се спира растежа на компанията. Макар и да не се забелязват директни загуби, темпът на печалбата спада. Прогнозата за сектора е, че до 2020 г., само 12% от складовете все още ще работят с ръчни операции, а 65% вече ще разполагат с реална информация за наличностите.

Оптимизация на складовия процес

Складовите процеси, също както и всички останали операции в търговията и спедицията, трябва да се оптимизират. По принцип е хубава практика, да се планира какви възможности има за автоматизация един склад, още при строенето му. Но ако това не е възможно, има доста автоматизирани решения, които могат да се внедрят и във вече функциониращи складове. Основен принцип при складирането е да се използва вертикалното пространство. Но да подредиш рафтове на височина без пълен проект за оптимизиране на работния процес, далеч не е достатъчно. Складовете трябва да поддържат тези 4 основни функции:

 • Съхранение на продуктите;
 • Входящи операции;
 • Изходящи операции;
 • Процеси с добавена стойност, като етикиране, слагане на цени и др.

Всяка от тези 4 функции, е нужно, да си има свое собствено място на изпълнение, за да не се получават инциденти и ненужен хаос.

Примерно, задължително трябва да се остави достатъчно широка пътека, за да преминават мотокарите безпроблемно. Може продуктите да се групират не по видове, а по това, колко бързо се изразходват. Ако имате продукти, които се купуват много често, сложете тях по-близо до мястото на товарене. Освен това, тези продукти трябва да са и добре заредени, за да не се налага презареждане по-често от веднъж дневно. Изобщо, подреждането на стоките, трябва да е добре премислено. Понякога голямото пространство е само разход, защото отнема прекалено много време на мотокара да обиколи и да натовари дадената стока. Заради това, по-голям склад, не означава по-добър. Важно е да се знаят кои са застоялите продукти, както и да се оползотворяват пространствата напълно. Погледнете за неизползвани места между или зад продуктите. Според проучване, складовете функционират най-добре, когато са на 85% пълни, така че го имайте предвид, когато планирате кое в какво количество ще го зареждате.

Етикетите с баркодове

Основата на автоматизацията на един склад, не са мотокарите, а автоматичното етикиране. Всичко започва именно от следенето на движението на стоките. Преди време, много складове не са желаели да въведат автоматично етикиране, защото поправянето на човешка грешка им е излизало по-евтино отколкото инвестицията в уредите. Днес обаче, ситуацията е абсолютно различна, така че това вече е отпаднало като недостатък. Въвеждането на автоматизирано събиране на данни подпомага следните процеси:

 • Следене на всяко движение на всяка стока. Когато стоките се следят още от влизането им в склада до самото им изпращане към клиентите, тогава грешките са сведени до минимум. Вероятността и да се загуби стока също е почти нулева;
 • По-добро планиране на зареждане. Да имаш реална информация каква ти е снабдеността, означава, че по-лесно може да се планира следващото зареждане. Това значи, че ще се намали времето, в което ще има заседнала стока на доковете за товарене и разтоварване;
 • Оптимизация на посоката на трафика. Възможността да се планира напред, дава възможност и да се оптимизира движението на мотокарите и да се намали до минимум скупчването им в едни и същи области. Така по-лесно се зарежда стоката, когато един мотокар не пречи на друг. Може да се сложат и светещи табели, които да насочват трафика. Това е изключително полезно при големи складове.
 • Автоматизирано попълване на рафтовете. Това е изключително лесно, когато се следят продуктите по баркодове и наличност.

Софтуерни и хардуерни решения за автоматизация на складове

маркиране с мотокар

Говорейки за системи за управление на складовете, хардуерът и софтуерът вървят ръка за ръка с решенията за етикиране и слагане на баркодовете. Устройствата за сканиране на баркодовете е нужно да са свързани към складовия софтуер, в противен случай информацията за наличност, части и доставки няма да може да се използва за оптимизиране на процесите в склада.

Съвместимостта е ключов фактор при избора на етикети с баркод, хардуер и софтуерни решения за поддържане на автоматизацията на склада. Баркод скенерите се предлагат в редица опции с различни възможности като:

 • 1D скенери за баркод, четци;
 • 1D и 2D четци за баркод;
 • Линейни баркод четци;
 • Скенери за баркод изображения;
 • Безжични модели.

Избирането на най-подходящата система за работа не е трудно, но изисква някои неща, които трябва да се съобразят:

 • Какви символи да има на етикетите;
 • Издръжливостта на оборудването;
 • Операционните системи и софтуерната съвместимост;
 • Колко бързо може да се сканира стоката и от какво разстояние;
 • Безжична или кабелна връзка;
 • Колко трудна за използване ще е техниката;
 • Колко често ще се ъпдейтва наличността;
 • Съвместимост с мобилни устройства.

При внедряването на решения за етикиране, за хардуер и софтуер, вие ще искате да се уверите, че тези елементи са напълно съвместими едни с други и ще работят безпроблемно заедно, за да може вашият склад да функционира, като добре смазана машина.

Автоматично управлявани кари

Автоматично управляемите кари са новаторска техника, в сравнение със складовите етикети и софтуерните решения за управление. Те могат да постигнат директно спестяване на разходите за труд и също така да подобрят ефективността и надеждността на процесите на съхранение и извличане. По същество, те са роботи, които разчитат на маркери на пода, кабели или използват технология за лазерно виждане за навигация в сградата и са в състояние да изпълняват функции като:

 • Съхраняване на палети, стелажи и други контейнери;
 • Съхраняване на палети в складови стелажи;
 • Вертикално съхранение на макара;
 • Хоризонтално съхранение на макара;
 • Контролиране на целия процес на получаване на суровини;
 • Автоматично разтоварване на ремаркето;
 • Транспортиране на суровини до междинни складове.

Разнообразието на подобен вид техника никак не е малко, така че пазарът е предоставил възможност за избор спрямо най-удобната за собственика функционалност.

Например, има автоматизирани кари, които могат да местят продуктите на поточната линия или да ги транспортират от склада до производството. Тези колички се ръководят от магнитна лента, следователно първоначално е нужно да се настрои маршрутът. Някои компании предлагат пълна услуга в която влиза и настройването на маршрутите. Има и автоматизирани кари, които са хибриди - могат да се използват и ръчно, могат и автоматизирано. За някои складове тези кари улесняват прехода от ръчен към автоматизиран процес и заради това са интелигентна инвестиция.

Автоматизирани системи за съхранение и повдигане

Автоматизираните системи за съхранение и повдигане (AS / RS) съществуват от 50-те години на миналия век. Първо са се появили в Япония, Европа и САЩ. Те се отличават с няколко главни характеристики:

 • Притежават механизми и накрайници за съхранение и повдигане;
 • Снабдени са със стелажни конструкции, където да се постави стоката след като се вдигне и трябва да се пренесе;
 • Имат система за управление;
 • Конвейери.

Устройствата за повдигане и спускане на палети са сред най-често използваните AS / RS устройства. Карите за съхранение и повдигане могат да местят палети вътре и вън от рафтовете, могат да се нагласят спрямо различни типове натоварване и нужната скорост на доставката.

Вариантите, за автоматизация са безбройни и доказателство за това са малките кари за товаро-разтоварни дейности, които са подходящи за по-леки товари. Те също могат да повдигат и да спускат палети, но по-малки на размери и по-леки на тегло. Ако обаче бизнеса не работи с големи палети, това е перфектният вариант, който пести място и ресурси. Напоследък вниманието се концентрира върху така наречените системи "стоки до човек", които предлагат цялостно решение, а не частични операции.

Какви са ползите от автоматизирането?

Ползите са безброй, но ние ще се спрем на най-очевидните. На първо място се спестява пространство, както и разходи за труд, осигуровки и др. Автоматизираните кари могат да се използват абсолютно самостоятелно във фризери и други неблагоприятни за човека места. Карите са механични и вероятността за грешки клони към нула, тоест могат да предложат безопасна работа с продуктите. За разлика от хората, които лесно могат да се разсеят или объркат, карите успяват да запазят някаква последователност при зареждането на стоките, благодарение на това, че ги води алгоритъм. Причината карите да работят толкова успешно без да се стига до хаос се крие в датчиците. Една от най-полезните им функции е да се следи идентификацията на продуктите в реално време и да се отбелязват промените.

Автоматизацията дава уникалната възможност складовете да не се нуждаят от човешка ръка и въпреки това да функционират безпроблемно. Това се случва съобразно и всички регулаторни изисквания. Повишената ефективност неминуемо носи спестени разходи на собствениците, така че инвестицията е дългосрочна и ползите от нея също. Освен всичко друго автоматизираните складове могат лесно да се справят с повишено натоварване, да намалят рисковете от загуби и счупвания, както и да увеличат точността на процеса. Ако сравним продуктовия живот на един мотокар с неговото изплащане, то ще видим, че мотокар се купува с инвестиция за 4-5 години, а живее средно 35 години. Сами забелязвате, че възвръщаемостта не е мит.

Най-добри практики за автоматизация на склад

Автоматизирането на склад, особено на склад, който някога е работил изцяло ръчно, е сериозно начинание. Естествено, ако е добре планиран прехода, той се изплаща бързо. Според проучване складовете работят най-успешно, когато са разгледани следните седем ключови основи:

 • Управление на складове - Управляващите екипи ръководят ежедневното функциониране да тече без проблеми, насочват екипите при трудност и планират непрекъснато подобряване на процесите;
 • Система за управление на склад (WMS) - чрез нея се контролират процесите на работа;
 • Най-добри практики за складиране - всеки склад и вид бизнес има различни нюанси, заради това тук няма обща практика, която да е валидна за всички. Важното е да се следва това, което вече е показало добри резултати и работи;
 • Обучения - промените пораждат страх в работниците, така че те трябва да бъдат въвеждани деликатно. Допълнителен страх поражда и идеята, че автоматизацията и машините ще заменят човешкия труд. Правилното обучение и управление на промените може да помогне за улесняване на процеса на промяна и за осигуряване на ефективни операции;
 • Мотивация на персонала - служителите, които се чувстват подкрепени от компанията, са мотивирани да работят по най-добрия начин, увеличавайки общата производителност и ефективност;
 • Физическите съоръжения - трябва да се осигурят док за товарене и док за разтоварване, адекватен на обема на стоките капацитет за съхранение, както и различни райони за различните операции;
 • Технология на автоматизацията - в крайна сметка, изборът на подходяща технология за автоматизация определя дали резултатите ще са успешни или не. Ръководството следва периодично да оценява потенциалните проекти за автоматизация и да идентифицира области за подобрение и иновации. Тук е и най-доброто време да се предложи внедряването на автоматизация, която да има възвращаемост на инвестициите в рамките на приемлив период на изплащане.
рейтинг: 5 (1 глас)
, обновено на 21/06/2019
автор: Note.bg