Частна детска градина- заслужава ли си?

Съобщение за грешка

  • Deprecated function: Optional parameter $key declared before required parameter $is_multi is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $route declared before required parameter $is_multi is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
Частна детска градина- заслужава ли си?

 Изборът на детска градина понякога е подценяван, тъй като повечето родители придават значение на избора на училище или университет. Обаче нейният избор също е важен, тъй като знанията, които едно дете получава в детската градина, оформят базата му на знания за последващото обучение в училище.

Ако на вашето дете му предстои да тръгне на детска градина, то сигурно вече сте започнали проучване на списъка с най-добри училища. Подобна ситуация налага съответно и въпроса кое е по-добра опция - държавното или частно образователно заведение. 

През последните няколко години частните детски градини се популяризираха и у нас, като говорим по-специално за училищата със засилено обучение на чужд език, най-често английски. Те са един наистина добър избор за всички родители, които искат да осигурят на своето дете качествено образование и един добър старт в образователното му развитие.

Стандартно частните детски градини приемат деца между 4 и 6-годишна възраст и предлагат полудневна и целодневна форма на обучение. Една от тях например е частна детска градина Пловдив. В първи подготвителен клас се приемат обикновено деца на възраст между 4 и 5 годинки, а във втори подготвителен клас се приемат деца на възраст между 5 и 6 годинки.

Какви ползи предлагат частните детски градини за децата?

Добра предучилищна подготовка

Предучилищната учебна програма на частните детски градини следва установения британски международен стандарт в преподаването в детските градини и го обединява с българския учебен стандарт.

Учебните часове в повечето частни детски градини включват предмети като език и грамотност, фонетика, математическа грамотност, светоусещане, практически занятия, игри от различен тип, които са едновременно образователни и забавни.

Благодарение на занятията по български и английски децата развиват умението за формулиране на изреченията, тренират техниката си на говорене, както и написването на кратки истории и на двата езика.

 Програмите на частните детски градини също така включват занятия по естетическа и творческа изява и спортни занятия за развиване на двигателните умения, занятия по изкуство, музика и актьорско майсторство.

Те са съставени така, че да предложат на децата богата мултисензорна програма, с чиято помощ те не само ще натрупат необходими базови знания за света, но и ще развият редица свои умения, които ще им са полезни в бъдещото им образователно развитие.

Някои частни детски градини имат включени в програмата си и занятия по ментална математика, която носи редица ползи. Тя насърчава аналитичното и логическото мислене, както и помага за развитието на фотографската памет, концентрацията, мускулната памет и фината моторика.

Има и такива частни детски градини предлагащи въвеждащи образователни програми, които подготвят децата за последващо училищно образование.

А благодарение на занятията по английски, които включват засилена комуникация на английски се създава една благоприятна за правилното усвояване на английския езикова среда. В резултат децата подобряват умението си за комуникация и се научават да говорят езика без акцент.

Едно от нещата, които отличават занятията в частните детски градини от тези в държавните, са методите на обучение, които насърчават развиване на личността на децата в социален, морален и емоционален аспект. 

В резултат децата се насърчават към усвояване на морални ценности и ценни социални умения, които ще им бъдат полезни при обучението им в училище.

Персонализиран подход

Тъй като класовете в частните детски градини се състоят от най-много 8 деца, преподавателите могат да обърнат по-голямо внимание на образователните потребности на всяко едно дете.

Индивидуалното внимание съответно води до по-широко личностно развитие при всяко дете и подпомага развитието на индивидуалните таланти и умения.

Съвременна база

Частните детски градини предлагат модерно оборудване, което допринася за това учебния материал да бъде поднесен по интерактивен начин, което допринася за по-лесното му усвояване от децата.

 С наличието на здравословно ежедневно меню и спортни занятия за децата се постига насърчаване на тяхното здравословно развитие не само във физически, но и психичеси аспект.

няма гласове
, обновено на 29/11/2022
автор: Note.bg