Инфраструктурата на здравеопазването – приоритет на Орлин Алексиев и СОПФ и през 2019-а

Съобщение за грешка

  • Deprecated function: Optional parameter $key declared before required parameter $is_multi is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $route declared before required parameter $is_multi is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
Инфраструктурата на здравеопазването – приоритет на Орлин Алексиев и СОПФ и през 2019-а

Орлин Алексиев е общински съветник за трети пореден мандат в Столичния общински съвет. Той е председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ),  институцията, която  акумулира средствата, постъпили от приватизация на общинско имущество. Тези средства Столична община използва за финансиране или подпомагане на проекти, целящи облагородяването на инфраструктурата на образованието, здравеопазването, зелените системи, видеонаблюдението, транспортът и други.

Здравеопазването е едно от най-важните пера в разпределението на средствата от СОПФ. На територията на град София функционират 4 общински многопрофилни болници за активно лечение, 2 специализирани акушеро-гинекологични болници за активно лечение, 4 болници за долекуване, рехабилитация и продължително лечение и 4 диспансера. Основен източник на финансиране на болниците са: договорите с НЗОК - по клинични пътеки и договорите със СО - за лечебни дейности. Диспансерите се финансират от Столична община чрез договор за субсидия по стандарти, определени от Министерство на здравеопазването.

И тъй като в стойността на клиничните пътеки не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти, а в същото време в Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки - минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност, Столична община, чрез средства от Специализирания общински приватизационен фонд, подпомага финансово обектите на градското здравеопазване.

Предвид изискванията за санитарно-хигиенно състояние на помещенията  е задължително да бъдат заделяни средства за основни ремонти и доставка на медицинска техника и оборудване, съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването критерии и показатели. Същевременно за работещите в София лечебни заведения с държавно и частно участие е необходимо добро оборудване за постигане на адекватно и съвременно лечение.

По данни, предоставени от Орлин Алексиев, за период 2015-2019 година от СОПФ са отпуснати средства над 8,9 млн. лева, с които е закупена апаратура и друго медицинско оборудване и са извършени редица строително-монтажни работи.

С предимство се достави апаратура, обзавеждане и оборудване за отделенията по патологична бременност и неонатология в двете общински АГ-болници, представляващи неонатологични легла, мамографи, ехографи, образна диагностика за мамографски изследвания, апарати за патохистологични изследвания и т.н., уточни Орлин Алексиев.

Извършени са основни ремонти в Неврологичното интензивно отделение на Първа градска болница, на отделението за рехабилитационна и физикална медицина към 2-ра градска болница и подмяна на отоплителната инсталация в болницата в кв. Панчарево. Закупени са рентгенови апарати, лапароскопи, хистокинети и компоненти за апарата за ядрено-магнитен резонанс в Първа градска болница.

Здравните заведенията от регионално и местно значение на подчинение на Столична община са 28 и включват 21 диагностично-консултативни центрове (бивши поликлиники), медицински центрове, дентални центрове и здравни служби по селата. Те предоставят медицински услуги, включително първа помощ по местонахождение. С помощта на Специализирания общински приватизационен фонд в част от тях са извършени строително-ремонтни работи и доставки на техника. Предвид недостига на собствени средства състоянието на материалната им база бе незадоволително. С поредица от решения на СОС от СОПФ се отпуснаха средства за извършване на неотложни ремонти по сградния фонд като ремонти на покриви, подмяна на абонатни станции, монтаж на асансьори и вътрешни ремонти. СОПФ осигури и закупуването на рентгенов апарат, ехокардиографи, физикално-рехабилитационно оборудване, допълни още Орлин Алексиев.

рейтинг: 5 (1 глас)
, обновено на 24/08/2021
автор: Note.bg