Какво са HTTP/3 и QUIC и защо са важни за Вашия сайт?

Какво са HTTP/3 и QUIC и защо са важни за Вашия сайт?

В динамичното време, в което живеем, скоростта, с която получаваме достъп до това, което желаем, става все по-важна, включително и като отваряме сайт. Google също вече дава приоритет на сайтовете, които се зареждат по-бързо от конкурентните.

Наред с оптимизациите, които могат да се направят на ниво код, от значение е и протоколът, с който се зарежда сайта. Тези, които имат прогресивно мислене и са с крачка напред – ще искат да разберат повече за HTTP/3 и QUIC - защо са важни за по-доброто потребителско преживяване на сайта.

Какво са HTTP/3 и QUIC?

HTTP/3 е най-новата версия на протокола за прехвърляне на хипертекст, наричан по-рано „HTTP over QUIC“ - наследник на HTTP/2.

QUIC първоначално е разработен от Google, за да се подобри HTTP/2, чрез криптиран трансфер през UDP (User Datagram Protocol – виж значението под черта). През 2016 г. IETF (nternet Engineering Task Force - Организация за стандартизация – виж пояснението под черта) започна да работи за стандартизиране на протокола. Част от този процес включва разделяне на QUIC на транспортния протокол (QUIC) и приложния протокол (HTTP/3).

HTTP/3 е в процес на финализиране. Проектите на IETF преминават през последните формалности, преди да бъдат публикувани за обсъждане като RFC (request for comments – заявка за обсъждане).

Каква е разликата между HTTP/3 и HTTP/2?

Основната разлика между HTTP/3 и HTTP/2  е, че HTTP/3 използва QUIC, който е изграден върху UDP, докато HTTP / 2 използва TCP (Transmission Control Protocol).

HTTP/3 ще замени ли HTTP/2?

Не. HTTP/2 и HTTP/3 работят по подобен начин, но HTTP/2 използва TCP, докато HTTP/3 използва UDP-базиран QUIC, като транспортен протокол. Поддръжката на HTTP/3 не е задължителна. Когато е HTTP/3 активиран, но не се поддържа, ще се заредят HTTP/2 или HTTPS.

HTTP/3 по-бърз ли е от HTTP/2?

Зависи.

От гледна точка на крайния потребител: Да! Сайтът видимо ще зарежда по-плавно, особено, ако мрежата не е добра.

От гледна точка на разходите за услугата: Не! За транспорта на едно и също количество данни,  HTTP/3 изисква повече цикли на процесора, спрямо HTTP/2. Но перспективата е броят цикли да намалява, тъй като операционните системи оптимизират своите UDP подсистеми.

Каква е разликата между HTTP/3 и QUIC?

HTTP/3 се основава на QUIC. QUIC стартира, като проект на Google, а първоначално разработената версията (на QUIC от Google) сега се нарича gQUIC. За усъвършенстването на протокола от gQUIC на Google до HTTP / 3 - принос има работната група на IETF.

HTTP / 3 е пълният протокол, а QUIC е основният транспортен протокол, който не се ограничава до обслужване на HTTPS трафик.

Как да тестваме дали даден уебсайт поддържа HTTP / 3 или QUIC?

Проверката можете да направите на следния линк: https://http3check.net, където следва да въведете URL адреса на уебсайта, който желаете да тествате.

Защо HTTP/3 е по-добър от HTTP/2?

HTTP/3 използва QUIC, което намалява проблема с блокирането на Head of Line (HoL). Всички TCP-базирани протоколи страдат от HoL блокиране, включително HTTP/2.

Защо HTTP/3 и QUIC са важни?

HTTP/3, който използва QUIC като транспортен слой, е нова, подобрена версия на HTTP. Технологията на уеб инфраструктурата (уеб сървъри, уеб браузъри и др.) се актуализира, за да поддържа HTTP/3 и да се възползва от скоростта на HTTP/3, намалената латентност, по-доброто обработване на грешките в пакетите и вграденото криптиране.

Как да използвате HTTP/3?

За да използвате HTTP/3 на вашия сайт е необходимо уеб сървърът на Вашият хостинг доставчик да го поддържа. Като алтернатива можете да използвате мрежа за доставка на съдържание, която поддържа HTTP/3.

От значение е и какъв браузер се използват посетителите на сайта – за пълна HTTP/3 връзка, сайтът следва да се достъпва чрез браузър, който поддържа HTTP / 3.

Network hub

Кои браузъри поддържат HTTP/3?

Google Chrome Canary, ако е стартиран с command-line аргументите:

  • --enable-quic
  • --quic-version=h3-29

Mozilla Firefox Nightly, чрез network.http.http3.enabled в about:config.

Кои други браузери поддържат HTTP / 3 – можете да проверите тук.

Кои уеб сървъри поддържат HTTP / 3?

LiteSpeed ​​поддържа QUIC от 2017 г. През юли 2019 г. LiteSpeed ​​първи реализираха поддръжка на HTTP / 3 за уеб сървър. Внедряването на LiteSpeed ​​на QUIC и HTTP/3 е стабилно, готово за производство и се предлага в следните продукти:

  • LiteSpeed ​​Enterprise Web Server
  • LiteSpeed ​​ADC
  • OpenLiteSpeed

Към момента поддръжката на Nginx е в бета версия.

H2O, Apache Traffic Server и hypercorn поддържат HTTP/3 сега, а скоро и на сървърно ниво.

Кои CDN поддържат HTTP/3?

  • QUIC.cloud
  • Cloudflare
  • Fastly
  • Akamai

Новият QUIC.cloud CDN поддръжка както по-стария gQUIC, така и HTTP/3. CDN са проектирани специално, за да се възползват от предимствата на HTTP/3 и QUIC. QUIC.cloud обслужва съдържание чрез HTTP/3 на посетителите, но комуникира и с бекенда на сайта чрез HTTP/3 и QUIC за пълна HTTP/3 връзка.


User Datagram Protocol (UDP) е минимален транспортен пакетен протокол, документиран в IETF RFC 768. В семейството от TCP/IP протоколи UDP предоставя прост интерфейс между мрежовия протокол под него и приложните протоколи над него. UDP не гарантира доставката на данните: не се пази информация за изпратено съобщение, заради което UDP понякога се превежда и като „Unreliable Datagram Protocol“. UDP добавя към IP пакета единствено мултиплексиране на приложения (чрез номерата на портовете) и проверка на целостта на данните (чрез контролна сума).В случай че е необходима надеждност на предаването, тя трябва да се реализира в потребителското приложение.

Работната група за интернет инженеринг развива и популяризира Интернет стандартите, в тясно сътрудничество с организации по стандартизация като W3C и ISO/IEC и се занимава по-специално със стандартите на TCP/IP. Тя е отворена организация по стандартизация, без официално членство или изисквания за членство

TCP (Transmission Control Protocol) - ТСР е мрежов протокол за управление на обмена на информация, един от основните, използвани в интернет. Използвайки TCP, приложенията в мрежата могат да създават връзки едно с друго и чрез тях да обменят данни в пакети

рейтинг: 5 (1 глас)
, обновено на 17/05/2021
автор: Note.bg