Какво трябва да знаем за електродвигателите?

Какво трябва да знаем за електродвигателите?

Какво представляват електродвигателите и как работят ?

Електродвигателите са машини, които се използват за трансформиране на електрическата енергия в механична. Те работят при взаимодействие на магнитното поле и тока в намотката на самия двигател и в резултат успешно създават въртящ момент във вала на мотора. Въртящият елемент е известен още под името ротор, докато неподвижната част на двигателя се нарича статор

Как се захранват електродвигателите? - Чрез батерии, които са източници на постоянен ток – DC, или чрез променливотокови източници, AC, директно от генератори или електрическата мрежа.

За електродвигателите трябва за знаем, че са изключително ефективни, като може да се твърди, че постигат до 95% ефективност. Те са леки, не много големи на размери. Работят с електричество от възобновяеми източници, а предимството е, че не отделят въглероден диоксид.

Какви видове електродвигатели има?

Спрямо вида на енергията електродвигателите се делят на постояннотокови и променливотокови, а според своята конструкция електродвигателите биват също два типа – колекторни и безколекторни.

Постояннотокови двигатели

За постояннотоковите двигатели е известно, че се захранват с постоянен ток. Колекторните постояннотокови двигатели например намират приложение на места, където не е подходящо променливо напрежение. Като пример може да се дадат автомобилните стартери. За този тип електродвигатели трябва да се знае, че поддържат най-голям въртящ момент и това е нещото, което ги отличава.

Променливотокови двигатели

Съществуват 2 основни вида променливотокови двигатели. Първите са синхронни двигатели. Както става ясно от името им, те се въртят със синхронна скорост. Вторият вид двигатели са асинхронни. Тяхната скорост е по-малка от синхронната. 

Синхронните двигателите се използват за създаване на големи мощности, като най-големият такъв двигател е с мощност 220 MW. Интересното е, че той се използва, за да задвижи вентилатор за аеродинамика. За синхронните двигатели е характерно, че магнитното поле на ротора се възпроизвежда от намотка и постоянните магнити. Електрическият ток от своя страна осигурява въртящо се магнитно поле. Полюсите на ротора се насочват към противоположните полюси на полето на статoра и тогава той действа синхронно.

За разлика от тях асинхронните двигатели са най-често използваните в наши дни поради факта, че са просто устроени, но същевременно надеждни. Те също имат по-ниска цена от първите. Намират приложение в селското стопанство, в промишлеността, но не само там.

Асинхронните двигатели са машини, за които е характерно, че честотата на въртене на самия ротор не е пропорционална на честотaта на магнитното поле, което се генерира от намотките на статора. Асинхронните двигатели се разделят на следните подвидове: еднофазни, двуфазни, трифазни и многофазни, но най-често произвеждани са монофазните с напрежение 230 V и трифазните, чието напрежение е 400 V

Начинът на работа на еднофазните с трифазните е един и същ, а единствената разлика между тях е, че монофазните имат по-нисък пусков момент. Последните също имат ниски цени и това се смята за огромно предимство. Те също така са опростени, но пък за сметка на това имат значително дълъг експлотационен живот. Монофазните електродвигатели имат и ниски нива на шум. Разбира се съществуват и някои недостатъци, а сред тях са големите размери и тегло, както и ограничения диапазон от мощности. Освен това, за да се регулира плавно скоростта, трябва да се използват честотни преобразуватели.

Трифазните електродвигатели от своя страна изискват по-малко проводников материал, отколкото монофазните. Размерът на машините с трифазен двигател също така е по-малък, отколкото на този с монофазен двигател, поради което заемат по-малко физическо място. Трифазните също така може да предадат повече мощност, отколкото монофазните, като се смята също, че ефективността им е по-висока. Трифазното захранване може лесно да се преобразува в монофазно, но за обратния процес е необходима сложна система. 

Въпреки известните разлики между тях, както монофазните, така и трифазните електродвигатели намират широко приложение в различни области, включително бита и правят живота по-лесен, защото успешно автоматизират редица работни процеси.

***

Откъде да закупим електродвигател?

В onlinemashini.bg можете да откриете голям набор от различни видове електродвигатели, включително асинхронни монофазни и трифазни на различни марки, утвърдени на пазара. В сайта можете да намерите двигатели на: MMotors JSC, Geko, ELEKTRO maschinen и други.

Екипът на онлайн магазина предлага качествено професионално обслужване и консултиране по всеки въпрос. Всеки продукт включва изчерпателна информация, като можете да намерите технически параметри, детайлно описание, снимки и видео материал за съответния артикул.

Цените са конкурентни, а условията за поръчка са лесни. Освен това доставката е до всяка точка на страната и е бърза – обикновено в рамките на няколко дни, а в повечето случаи дори още на следващия ден. Можете да се възползвате също така от опцията за разсрочено плащане, което предлага магазинът.

няма гласове
, обновено на 23/03/2023
автор: Note.bg