Компресор за въздух

Компресор за въздух

Компресорът е пневматична машина, която създава поток от сгъстен въздух за различни приложения. Този уред компресира максимално количество въздух, като го съхранява в съда си, а това повишава налягането. Енергията, създадена от сгъстения поток, може да се използва за различни цели както от професионалисти, така и от любители.

Въздушните компресори са подходящи за захранване на пневматични уреди, за помпане на гуми, за производство на големи обеми от въздух за промишлени цели и др. Агрегатите за въздух могат да бъдат използвани и при добиването на нефт, газ или други полезни изкопаеми. Подходящи са за минни дейности или сондиране. 

Видове

Според начина на задвижване

⦿ Бутални компресори

Те създават въздух под налягане, преобразувайки енергията от двигателя в движение на буталото - коляновият вал задвижва самото бутало чрез лост, който внася въздух в машината. 

Буталните агрегати произвеждат импулсно налягане, което върши работа при захранване на пневматични инструменти като винтоверти, гайковерти, такери, преси и др. Този вид пневматика не извършва последователна и непрекъсната дейност, затова сгъстеният въздух на импулси е достатъчно ефективен.

Буталните компресори за въздух почти винаги разполагат със съд за съхранение на сгъстения въздух. Цената им не е много висока, но произвеждат много шум. Лесни са за поддръжка, но не са много устойчиви. Качеството на произведения от буталните компресори въздух не е максимално. Те обаче не са капризни към температурата и външните условия.

⦿ Винтови компресори

Те нямат бутало, а работят благодарение на 2 винта, които са захванати един за друг и заедно засмукват въздух. Използват се за по-продължителна употреба - имат постоянен работен цикъл от 100%, което осигурява непрекъснат въздушен поток.

Винтовите агрегати са необходими при работа с инструменти с непрекъснат работен цикъл - пневматични шлайфове, уреди за боядисване, пясъкоструйни машини и т.н. 

Винтовите компресори обикновено нямат нужда от резервоар за съхранение. Те осигуряват отлично качество на произведения въздух, но са капризни към температурните условия на работното място. Подходящи са за професионална и промишлена употреба.

Източник: pixabay.com

Според захранването

⦿ Електрически компресори

Електрическите компресори биват монофазни (230 V) и трифазни (400 V). Най-често се използват за работа в дома, като има много модели, които могат да се използват и професионално.

Те са доста по-удобни и леки от бензиновите компресори, но мощността им е по-малка. Винаги имат нужда от близост до ел. мрежа, за да работят. Повечето модели електрически компресори са компактни, като някои могат да се поберат дори в багажника на автомобил. Тези машини не отделят вредни емисии.

⦿Бензинови компресори

Те осигуряват значително по-висока мощност от електрическите уреди. Могат да се употребяват за по-тежки приложения, както и за професионална дейност. Удобни са за използване в изолирани райони, при които липсва ел. мрежа.

Този вид компресори са значително по-обемни като размери и тегло. Отделят вредни емисии и повече шум от електрическите. Тези агрегати обаче са изключително ефективни, като осигуряват оптимални работни резултати. 

Според омасляването на вътрешните части

⦿ Маслени компресори

Маслените компресори, поддържат смазване на вътрешните си части. Те са оборудвани с омаслени, затворени камери за компресиране. Постоянното смазване обикновено гарантира по-голяма издръжливост на машината, но при него съществува опасност от замърсяване на произведения сгъстен въздух.

В много производства съществуват изисквания относно чистотата на сгъстения въздух (да не се съдържат следи от масло). За такива задачи този уред не е подходящ, но пък върши много добра работа за повечето стандартни дейности, изискващи компресиран въздух в дома, сервиза или строителството.

⦿ Безмаслени компресори

Безмаслените агрегати нямат нужда от омасляване, при тях има вградено, трайно алтернативно смазване на движещите части. Те могат да произвеждат въздух без никакви остатъчни следи от масло.

Безмаслените компресори в повечето случаи се предлагат на по-високи цени от маслените, но за сметка на това осигуряват много по-чист сгъстен въздух. Те са подходящи за работа в екологични обекти или жилищни пространства, понеже поддържат по-ниски нива на шум. 

***

Компресорите за въздух са основни машини за строителството, автоиндустрията, производството и бита. Мощността на пневматичните уреди в повечето случаи е значително по-голяма от тази на електрическите инструменти, като е подходяща и за множество професионални приложения.

Нуждата от сгъстен въздух в някои индустрии и дейности е неизбежна. Работата в автосервизите например е немислима без услугите на компресорите за въздух. 

няма гласове
, обновено на 16/08/2022
автор: Note.bg