Рефинансиране на кредит - дали е добра идея?

Рефинансиране на кредит - дали  е добра идея?

Банките и кредитните компании предлагат услугата рефинансиране на кредит. Голяма част от потребителите на кредитни продукти се възползват от услугата рефинансиране на съществуващи  кредити. Но дали прибягването до рефинансиране на кредит носи  ползи?

Какво представлява рефинансирането на кредит?

Някои кредиторни компании предлагат на своите клиенти услугата рефинансиране на кредит.   При нея разполагаме с възможността да теглим паричната сума, от която се нуждаем, в рамките на минути, при което отпада нуждата от поръчител.

Накратко,  при тази кредитна услуга кредитополучателят разполага с възможността  да замени един кредит с друг, за да може да получи по-добри условия за нас. Те могат да бъдат по-кратък срок на изплащане, по-ниска лихва, по-изгодни месечни вноски и други.

Как можем да променим условията си по кредита?

Рефинансирането на кредит става по два начина:

  • преговаряме кредита си с банката или организацията кредитор
  • кандидатстваме за кредит  в друга банка или небанкова финансова институция

Например условията по договора на настоящия кредит, който погасявате , вече не са изгодни за вас и желаете да имате по-добри условия.

Ако изберете да предоговорите условията с банката или небанковата институция условията по договора, те ще ни ни предложат  да изтеглим по-голяма парична сума, която ще ни стигне да изплатим стария си кредит и също ще остане от нея сума, с която можем да използваме за лични разходи.

Друго, което можем да направим, за да променим условията си по кредита, е да отправим заявка за заем към друга банкова или небанкова инсттитуция, за която сме научили, че предлага по-добри условия за нас.

Тоест кандидатстваме за заем към новата банка/компания кредитор и  “прехвърляме”кредита си от старата към новата кредитна институция вече при по-изгодни условия на договора.

Кредитното рефинансиране може да бъде избрано при потребителски заеми за малки суми. Но също така можем да го изберем ако искаме да вземем дългосрочен кредит като ипотека например или да потърсим алтернативи на бързите кредити.

Главната роля на рефинансирането е да направи условията на дадения заем по-добри за кредитополучателя.  В противен случай, ако условията на заема не са изгодни, то  решението за рефинансиране се обезсмисля. Рефинансирането на кредит е подходящо за тези, които ще имат възможност да извършват на време вноските си по кредита.

Поради тази причина трябва да се информираме предварително относно предлаганите оферти на различните банкови и кредитни организации.

Трябва да се запознаем добре с условията на договора за преподписване на заема, както и да проверим дали има някакви допълнителни такси, тъй като може да има такива.

Хубаво е да се информираме и за това какъв е размерът за предсрочно погасяване на стария ни кредит, както и дали ще дължим такса за допълнителната кредитна услуга.

Стик кредит е една от небанкови кредитните компании, които прелагат на клиентите си опцията за телене на финансови средства до минути без търсене на поръчител.Една от целите им е да предложат на клиентите си максимална гъвкавост, прозрачност и коректност в партньорството.

Заявка за рефинансиране на кредит може да се направи както онлайн, така и по телефона.Нужно е просто да се попълни кратка регистрационна форма онлайн. Обратен отговор относно това дали заявката е одобрена или не се получава до минути.

Условия:

За да се възползваме от рефинсиране на кредит трябва  просто да отговаряме на няколко изисквания.

Изискваните условия да се възползваме от тази услуга са следните: да представим валиден документ за самоличност, да имаме навършени 18 години, да сме граждани на България, да имаме непрекъснат достъп до интернет. Също така трябва да можем да докажем, че имаме доходи.

няма гласове
, обновено на 01/11/2019
автор: Note.bg