Счетоводство на фирма - управление и избор на счетоводител

Счетоводство на фирма - управление и избор на счетоводител

Бизнесът в България всеки ден се изправя пред редица препятствия и безспорно, едно от тях е воденето на счетоводството на фирмата. Финансите и счетоводството макар и на пръв поглед изглеждащи странична дейност, която не засяга пряко бизнеса, могат да бъдат в голяма полза за развиването на малките и средни фирми в страната. И двете дейности допринасят за устойчивия растеж на компанията, лесното управляване на средствата с които тя оперира и дори за ефикасността на процесите ѝ. В крайна сметка управлението на счетоводството на малка фирма може да предопредели бъдещата ѝ съдба.

Какво се разбира под термина „малка фирма“?

Малка фирма и микропредприятие са две различни неща според българското законодателство, но от гледна точка на управление на счетоводството - не са. Микропредприятието има под 10 човека персонал и годишен оборот и активи под  3 900 000 лв. Малките фирми са по-големи на размери от микропредприятията - те имат персонал по-малко то 50 човека и активи/оборот под 19 500 000 лв. Има и още една приета категория, която е сборна - „Малки и средни предприятия“. При тях наетият персонал е под 250 човека и годишният оборот е под  97 500 000 лв. Подобно разделение на фирмите е нужно, когато се категоризират, правят се изчисления за тяхната полезна стойност, възможност за иновации, поемане на проекти и др. Изобщо изследването на бизнес средата неминуемо върви с разделение и категоризация на бизнесите по размер и оборот.

В България, разпределението според тези категории изважда на показ интересни закономерности. Много хора, биха се изненадали, когато научат, че микро, малки и средни предприятия са повече от 95% от фирмите в страната или поне са регистрирани, като такива. Освен това, в тях средно работят двама човека. Това обаче, никак не е нова практика, защото бързо проучване на останалите страни в Европа показва абсолютно същата тенденция. Лошото е, че този тип бизнеси растат най-бавно и предлагат най-ниските заплати. За съжаление, това е факт, който е на база на това, че голяма част от тях не могат да управляват качествено финансите и счетоводството си.

малка фирма счетоводно управление

Как се управлява счетоводството на малка фирма?

Всеки добър счетоводител се интересува, дали дейността на фирмата и всички документи, които тя издава отговарят на законите в дадена страна.  Българското законодателство има точни и ясни правила как да се изготви счетоводния баланс, годишния финансов отчет, как да се оформят фактурите, данъчните декларации, как да се заприходят отпуските, болничните дни на персонала, командировъчните и осигуровките. Счетоводството на фирмата се занимава с всичко това, като е нужно счетоводителят не само да има нужния опит, но и постоянно да следи за промени в счетоводните норми. Не е тайна, че законодателните органи променят кодексите, наредбите и правилниците доста често. Динамичността на промените изисква, този който се занимава с управлението на счетоводството, дори и да не е счетоводител, да бъде постоянно информиран. В противен случай, при проверка от контролните органи ще бъде санкциониран.

Видове управление счетоводство на фирма

Управлението на счетоводството на малка фирма може да стане по два начина - от собственика или от счетоводител. Ако фирмата е регистрирана, като ЕТ може да се води едностранно счетоводство от собственика. Има и много книжлета с практически съвети, които помагат на хора, които имат желанието да се занимават сами без да имат счетоводно образование. По този начин спестяват малко разходи, но има и реалната опасност да направят грешки, така че рискът трябва да се прецени внимателно. Задължително е да се водят не само нещата, които изброихме по-горе, ами и да се попълва инвентарна книга, складови наличности, книга за приходи и разходи, за материалните запаси, фактури, кредити и др.

Ако всичко това се прехвърли на счетоводител, задължението да се следят тези неща отпада, но остава носенето на отговорност. Наемането на счетоводител, не означава, че друг човек освен собственика носи материална отговорност за бизнеса. Счетоводните кантори, които управляват счетоводството на малки фирми, помагат на фирмите да се преборят с безбройните документи и формуляри.

Избор на добър счетоводител

Друг много тънък момент при воденето на счетоводство на малка фирма, е изборът на счетоводител. Има много различни бизнеси, не само по размери, ами и по дейност и макар счетоводните практики да са описани подробно, винаги има разлика между счетоводител с опит в даден бранш и такъв, който се е занимавал с напълно различен бранш. Хубаво е подборът на специалист да стане премислено, защото той може да помогне в трудни за бизнеса моменти със съвети и насоки. А счетоводител незапознат със спецификите не би могъл да бъде толкова полезен. Изобщо, управлението на счетоводството на малка и микро фирма никак не е лесна задача и е най-добре само специалисти да се занимават с него.

рейтинг: 5 (1 глас)
, обновено на 22/06/2019
автор: Note.bg