Бързи кредити - решение при битови нужди

Бързи кредити - решение при битови нужди

Небанковите финансови институции за предоставяне на кредитиране по различни поводи и с определени условия и суми се разрастват все повече на пазара и осигуряват редица кредитни продукти.

Тяхната основна употреба, от гледна точка на потребителите, е за битови нужди.

Бърз кредит за текущо потребление

Бързи кредити за битови нужди можете да срещнете и като кредитиране за текущо потребление, за текущи нужди и текущи разходи или други подобни формулировки. Всъщност, тяхната идея е следната.

Днешният напрегнат и скъп живот поставя пред нас многобройни финансови предизвикателства. Що се отнася до финансовия климат на страната ни, той създава неблагоприятни условия за успешно справяне с паричната си част. Това е породено от ниската минимална работна заплата, която повечето хора получават, и от високите разходи, които си съперничат със страни, славещи се с далеч по-високи минимални доходи.

Така че, дори да се справяме доста добре, в един момент могат да възникнат неочаквани разходи. Както често се случва.

Все пак, няма как да предвидим всичко и да отделим финанси за него, особено предвид и всички останали задължения, сметки за плащане, храна за купуване и т.н. В такива ситуации се оказва, че нямаме средства да покрием изникналия разход или покриваме него, но за останалите ни липсват пари.

Кредитиране от небанкови финансови институции за покриване на текущи разходи

Съответно, небанковите финансови институции, които предоставят бързи кредити, имат редица кредитни продукти, предназначени за покриване на текущи разходи.

Те обикновено са с различни минимални и максимални суми, а самото им отпускане е доста бързо – оттам и името – и по-улеснено.

Обикновено тези кредити се отпускат само срещу предоставяне на лична карта. В повечето ситуации не е необходимо доказване на доход или поръчител, макар че понякога може да е изискване за кредита.

Изплащането се прецизира според възможностите и предпочитанията ви, като може да е еднократно месечно, двукратно месечно или ежеседмично. Кредитът може да се разпредели върху по-кратък или по-дълъг период.

В някои случаи се предоставя така нареченият „кредит до заплата“, когато знаете, че ще можете да погасите сумата със следващата си заплата, но в настоящия момент не разполагате с нужните средства да покриете разхода си и имате нужда от допълнително финансиране.

Условия за бърз кредит

Обикновено при бързите кредити се изисква само лична карта. В някои случаи може да се наложи да покажете документ за наличие на доход – най-често, постоянен трудов договор – или да имате поръчител.

В повечето случаи кредитите се отпускат на лица дори с лошо кредитно досие, но някои специфични условия – като кандидатстване в твърде много институции едновременно – може да навредят и да ви попречат.

Освен това се попълва и заявление за отпускане на кредит, което трябва да е валидно и вярно попълнено, без погрешна информация – особено ако това е нарочно. Но тук единственото, което се налага, е просто да бъдете внимателни.

няма гласове
, обновено на 24/01/2024
автор: Note.bg