Хербицидите - най-мощното оръжие във войната с плевелите

Хербицидите - най-мощното оръжие във войната с плевелите

Хербицидите са химически агенти, които служат за убиване или инхибиране на нежелани растения и плевели. Голямото предимство на химическите хербициди пред ръчното премахване на плевелите е, че химическите се използват доста по-лесно.

Усилията са минимални, както и времето, което се отделя за борбата с плевелите. А както знаем, плевенето не е една от най-приятните задачи. Повечето хербициди се считат за нетоксични и за животни и за хора. Но те могат да причинят значителна смъртност при растенията и насекомите, които се хранят с тях. Това важи с особена сила, при тези, които се прилагат въздушно.

Какви са хербицидите?

Съвременните убийци на плевели са поставени в две категории: селективни (засягащи специфични растителни видове) и неселективни (засягащи растенията като цяло). Те от своя страна се класифицират като нанесени върху зеленина и почвени хербициди. Контактните хербициди (например сярна киселина, дикуат, паракват) убиват само растителните организми, с които са в контакт. Транслоцираните хербициди (напр. Амитрол, пиклорам и 2,4-D) са ефективни срещу корени или други организми, до които се транспортират от надземно третирани повърхности (т.е. почвата). Ефективно средство за борба с плевели е Раундъп класик Про, който може да се намери в Аgroapteki.com. По отношение на времето за засаждане хербицидите също се класифицират като убийци на плевели преди пресаждане, предхождане или след израстване. Пресадените хербициди могат да се прилагат върху почвата или плевелите преди засаждането на културите.

Много милиони хектари се обработват от въздуха всяка година, особено житни култури, пасища, гори. При всички тях може да се използва самолет. Съвременното оборудване за третиране на редови култури с хербициди направи борбата с плевелите все по-удобна, лесна и бърза. Пръскачките, оборудването за влагане в почвата и разпръсквачите за гранулирани хербициди са допринесли за удобството и премахват несигурността от прилагането им. Налични са машини, които едновременно изграждат лехи, засаждат семената, пръскат с инсектицид и разхвърлят тор.

Някои хербициди (например, натриев арсенит) понякога се прилагат по метода буркан, при който върховете на плевелите се огъват и се потапят в буркани с отровен разтвор. Хербицидът се вкарва в останалата част на растението и постепенно убива цялата система. Отровният дъб и камилският трън се третират точно по този начин. Хлорираният бензен и някои ароматни разтворители се използват за контрол на водни плевели, като се добавят директно към водната среда.

хербициди пръскане човек държи туба

Какво се е използвало в миналото за борба с плевелите?

Химическата борба с плевелите се използва от много време: първо са били използвани морска сол, промишлени странични продукти и масла. Селективният контрол на широколистните плевели в полета със зърнени култури е открит във Франция в края на 1800 г. и тази практика скоро се разпространява в цяла Европа. Използвани са сулфати и нитрати от мед и желязо, а сярната киселина се оказва още по-ефективна. Нанасянето е било чрез пръскане. Скоро натриевият арсенит става популярен и като спрей и като почвен стерилант. Опасният материал се е използвал в огромни количества, което често е водело до отравяне и на животни.

Sinox, първият основен органичен химически хербицид, е разработен във Франция през 1896 г. В края на 40-те години на миналия век са разработвани нови хербициди по време на Втората световна война. С тези разработки започва ерата на „чудотворните“ убийци на плевели. В рамките на 20 години над 100 нови химикали са синтезирани и въведени в употреба.

Химическата борба с плевелите измества проблеми като болестите по растенията и борбата с насекомите-вредители. През 1945 г. биват въведени 2,4-D (2,4-дихлорофеноксиоцетна киселина), 2,4,5-Т (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна киселина) и IPC (изопропил-N-фенилкарбамат) - първите два са за листни пръскания срещу широколистни плевели, третият е селективен срещу тревните видове, когато се прилага през почвата.

Новите хербициди са революционни по отношение на това, че тяхната висока токсичност позволява ефективна борба с плевелите при дозировка от един до два килограма на хектар (един или два килограма на декар). Това контрастира с въглеродния бисулфид, боракс и арсенов триоксид, които се изискват при норми до 2,242 килограма на хектар (един тон на декар) и с натриев хлорат, изискван при ставки от около 112 килограма на хектар (100 паунда на декар). Въпреки това, някои от тези ранни хербициди, включително 2,4,5-Т, по-късно биват считани за опасни за хората и околната среда и употребата им бива прекратена в много страни. Ефективните хербициди продължават да се развиват, а някои от тях, като глифозат, се използват широко в целия свят и днес.

От средата на 80-те години на миналия век, някои земеделски растения, известни като устойчиви на хербициди култури (HRC), са генетично разработени за устойчивост на специфични химически хербициди, по-специално глифозат. Тези генетично модифицирани организми (ГМО) позволяват ефективен химически контрол на плевелите, тъй като само растенията HRC могат да оцелеят в полета, обработени със съответния хербицид. Такива култури са особено ценни за отглеждането без растеж, което спомага за предотвратяване на ерозия на почвата. Въпреки това, тези култури насърчават по-голямото приложение на химикали в почвата, а не намаляването им. За тях все още има редица конфликти дали и колко въздействат върху околната среда и общата безопасност. Освен това, за да намалят риска от избиране на устойчиви на хербициди плевели, фермерите трябва да използват множество различни стратегии за борба с плевелите.

няма гласове
, обновено на 12/06/2020
автор: Note.bg