Как най-бързо и лесно да изчислим вноските по ипотечен кредит?

Как най-бързо и лесно да изчислим вноските по ипотечен кредит?

Купуването на жилище е сериозна и отговорна стъпка в живота на всеки.

Създаването на дом изисква освен голямо желание, добро планиране на всички възможни разходи. Разбира се, почти невъзможно е да определиш с точност колко би струвал мечтаният дом, но можеш да се ориентираш предварително за необходимия бюджет, взимайки под внимание някои важни стъпки в процеса на закупуване на жилище. 

DSK Home предлага много възможности, с които да прецениш навреме дали можеш да си позволиш имота, който си харесал. 

Една от тях е жилищен кредит калкулатор, който ти позволява да изчислиш месечните вноски по ипотечен кредит от Банка ДСК на база зададена сума и срок за изплащане. Услугата е достъпна на сайта dskhome.bg, където потребителите могат да заявят и онлайн ипотечна консултация за допълнителна информация. 

Калкулатор – месечна вноска

За да изчислиш месечната си вноска е необходимо да попълниш желания от теб размер на кредит и срок на кредит. Необходимо е да зададеш лихвен процент, като можеш да опиташ с различни стойности. При задаването на съответните параметри ще получиш ориентировъчен размер на месечната си вноска, както и примерен погасителен план, за да се ориентираш за разходите във времето. Ако имаш нужда от допълнителна и по-конкретна информация, може да продължиш процеса и да заявиш онлайн ипотечна консултация. При заявка, единственото което се изисква от теб е да въведеш своите име и телефон за връзка. 

Калкулатор – максимална стойност 

Потребителите имат опцията да проверят максималната стойност на своя кредит. Тук калкулаторът позволява да посочиш самоучастие, т.е сума собствени средства (първоначална вноска), която можеш да добавиш към заявеното от теб искане за ипотечен кредит. Колкото по-голяма част от покупката финансираш със собствени средства, толкова по-малко са лихвените плащания по заема и месечните вноски. След като въведеш сума за самоучастие, попълваш отново лихвен процент и срок на кредит.

Калкулатор – данъци и такси

Сред отличителните функционалности на DSK Home е калкулаторът за данъци и такси. 

Благодарение на него може да видиш разходите по възможните данъци и такси: 

 • Изготвяне на нотариален акт за покупко-продажба (с ДДС)
 • Нотариален такса за покупко-продажба (с ДДС)
 • Вписване на нотариален акт 
 • Данък при придобиване на имущество 
 • Изготвяне на молба за вписване на законна ипотека (с ДДС)
 • Нотариална такса за законна ипотека (с ДДС)
 • Вписване на законна ипотека 
 • Други такси и комисионни

За да видиш общите разходите за данъци и такси, както и всяка по отделно, трябва да попълниш цена на имота, размер на кредита, населено място и вид ипотека – законна или договорна.

Калкулатор - застраховки

Задължителна стъпка при теглене на ипотечен кредит е застраховката на имота. Тя предоставя сигурност, че при пълна загуба или частични щети върху имота застрахователят ще плати дължимо обезщетение на банката вместо клиента.

Банка ДСК предлага възможност да сключиш онлайн застраховка с „Групама Застраховане“ ЕАД и да получиш документите си по имейл. Застраховката е със задължително включени основни покрити рискове при пожар, природни бедствия, наводнение, земетресение и др. Към нея могат да бъдат добавени и покритие за обзавеждане и допълнителни рискове като злоумишлени действия на трети лица, кражба и др. За да изчислиш предварително застраховката си, можеш да използваш директно от сайта на DSK Home опцията „Калкулация на цена Любим Дом“ от „Групама Застраховане“ ЕАД. 

Сред предимствата са:

 • Отстъпки за застрахователни суми над 400 000 лв.
 • Широка гама от допълнителни покрития
 • Оглед на щета от разстояние чрез смартфон само за няколко минути
 • Онлайн проследяване на статус на щета
 • Улеснена процедура при щета с изплащане до 7 дни

Калкулаторите на Банка ДСК дават свободата да променяш параметрите на своето задание, така че да придобиеш представа как се променя цената на кредита и да съпоставиш различните предложения и финансови рамки. Общата дължима сума накратко се сформира на база два основни показателя: 

 • ГПР – годишен лихвен процент на разходите 
 • Обща погасена сума – всички лихви, такси и комисионни

Разбира се, всички други възможности за изчисления на такси по вписване на ипотека, разглеждане и одобрение на кредит, месечна такса пакет, еднократна такса за оценка и обезпечение, дават още по-конкретна представа за това какво предстои в целия процес.

Предоставяйки цялата тази информация, целта на калкулаторите на Банка ДСК е да ти помогнат в задаването на реалистични очаквания за процеса по закупуване на жилище и кандидатстване за ипотечен кредит. 

няма гласове
, обновено на 13/12/2022
автор: Note.bg