Забавено плащане - какво следва?

Забавено плащане - какво следва?

Забавените плащания са проблем за кредиторите, тъй като големият им обем влошава ликвидността на всяка компания. Ето защо все повече фирми избират да ползват услугите на колекторски агенции, което им спестява значителен вътрешен ресурс, който да вложат в основната си дейност.

Една от най-големите колекторски компании в България е ЕОС Матрикс.

Тя е част от EOS Group, което й позволява да прилага в ежедневната си работа международно приети добри практики за комуникация с клиенти. Това дава възможност на кредиторите едновременно да възвърнат просрочените вземания и да запазят добрите си взаимоотношения със своите клиенти.

На практика колекторските компании имат роля, подобна на медиатор между кредитора и просрочилия клиент, предлагайки различни варианти за справяне с възникналото задължение, като целта е да се намери най-подходящото решение и за двете страни.

Как се отразяват просрочените плащания на икономическия цикъл?

Ако разглеждаме този проблем от гледна точка на бизнеса, то следва да отбележим, че сред най-сериозните последици за него, при висок процент забавяне и неизпълнение на плащанията, е намаление на печалбата. Това със сигурност е от огромно значение за фирмите, тъй като всеки бизнес работи за генерирането на печалба. Проблемите с паричния поток също се нареждат на челните места, а по-големите разходи за лихви са „трън в очите“ на собствениците на бизнес. В същото време, за да ограничат влиянието на тези негативни последици,  голяма част от компаниите се отказват от инвестиции, съкращават работни места или замразяват наемането на персонал и увеличават цените на предлаганите от тях стоки и услуги. Това пък автоматично намалява покупателната способност на потребителите, а всички знаем, че икономиката се гради на потребление.

Ето защо работата на колекторски агенции като ЕОС Матрикс е от изключително значение. По данни от последното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ 2018 България се нарежда на първо място в Източна Европа по върнати приходи чрез колекторски компании – 11,1% от оборота на фирмите е бил възстановен благодарение на външни доставчици на услуги за управление на вземания.

 

рейтинг: 5 (1 глас)
, обновено на 11/07/2019
автор: Note.bg